Telefoonnummer

+31 651 971 689

Email

info@ansh.nl

Privacyverklaring

AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming.
GDPR = General Data Protection Regulation.

Algemene informatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Ansh Massage & Pedicure Salon en AVG/GDPR
Wat doet Ansh Massage & Pedicure Salon om AVG/GDPR compliant te zijn?
De website maakt GEEN gebruik van zogenaamde “Cookies”. Er wordt dus NIETS over uw bezoek aan de website opgeslagen. Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld
met derden.

Tijdens uw bezoek aan onze praktijk voor bijvoorbeeld een intakegesprek of een behandeling leggen wij diverse persoonlijke gegevens vast, zoals:
 naam
 adres
 telefoonnummer
 gegevens omtrent de vraagstelling en dienst

U heeft altijd de mogelijkheid om bij ons een kopie van uw dossier op te vragen.
Dit kan per:
 aangetekende brief
 tijdens uw bezoek

Uw dossier opvragen per e-mail is om privacy redenen NIET mogelijk.

Wat doet Ansh Massage & Pedicure Salon met de verzamelde persoonsgegevens?
De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat u als cliënt bij Ansh Massage & Pedicure Salon binnenkwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg behandeling? Zodra een cliënt aangeeft geen gebruik meer te zullen maken van de diensten van Ansh Massage & Pedicure Salon wordt het hele dossier verwijderd en alle gegevens vernietigd.

Ansh Massage & Pedicure Salon toestemming omtrent persoonsgegevens.
Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij verplicht om toestemming te vragen of wij uw gegevens in onze computer mogen gebruiken en bewaren. Dit zullen wij mondeling tijdens onze eerste afspraak met u doen.